Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vi phạm chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Mức xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Quy định và mức xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Tải về Nghị định 171

Tải về Nghị định số 171/2013/NĐ-CP định dạng doc, pdf

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Nghị định 171 - Danh mục tham chiếu

Danh mục tham chiếu các điều thuộc Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 1 - Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 2 - Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 3 - Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 4 - Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 5 - Vi phạm quy định về vận tải đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương II - Mục 6 - Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 1 - Vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 2 - Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 3 - Vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 4 - Vi phạm quy định đối với nhân viên đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 5 - Vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương III - Mục 6 - Vi phạm khác có liên quan đến giao thông vận tải đường sắt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định 171 - Chương IV - Thẩm quyền, thủ tục xử phạt

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật