Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Quy đinh xử phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP

Câu hỏi: gửi bởi Vũ Đức Ngọc

Tôi hỏi về nghị định 34/2010/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

1. "Trưởng công án cấp xã" có bao gồm phường hay không?

2. Theo nghị định trên, cảnh sát phường, không phải trưởng công an phường, có được phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP không?

Xin cám ơn!

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Vụ Các vấn đề chung về XDPL

1. Điều 17 của Luật Công an nhân dân quy định hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm: Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn. Trong đó, Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; còn Công an phường, thị trấn là lực lượng vũ trang chuyên trách thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân. Do vậy, Trưởng Công an xã không bao gồm Trưởng Công an phường. Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an phường, thị trấn được điều chỉnh bởi Luật Công an nhân dân, còn nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Công an xã.

2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 49 của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Do vậy, Cảnh sát phường không phải là Trưởng Công an phường có thể được xử phạt vi phạm giao thông.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật